Zakład Technologii Wyprzedzających

Zakład Technologii Wyprzedzających, pod skrzydłami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie zajmuje się badaniem, wykonywaniem ekspertyz, opracowywaniem i rozwijaniem technologii regulowanego azotowania gazowego i PVD

oraz wykonywaniem usług w zakresie tych procesów i tworzeniem technologii wyprzedzających. Współpracujemy z jednostkami naukowymi z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Niemiec.

W IMP Warszawa powstała technologia regulowanego azotowania gazowego – licencja została sprzedana firmie Nitrex Metal Inc. (Kanada). Pracownicy Zakładu wciąż pracują nad udoskonalaniem procesów i technologii azotowania gazowego

w zastosowaniach przemysłowych. Od początku istnienia Zakładu Technologii Wyprzedzających (1992 r.) opracowano i wykonano szereg technologii azotowania, m.in. dla przedsiębiorstw PZL WSK Rzeszów, PZL WSK Kalisz, WZL nr 4, PZL Mielec, Wropol, Stalko, Hydrobis, Polskamp, a także zrealizowano ponad 1050 specjalistycznych procesów azotowania. Prowadzono również badania nad czystymi ekologicznie technologiami otrzymywania metodami PVD twardych powłok typu: TiN, TiCN, TiC, CrN, TIAlCN i TiAlC.

Print Friendly, PDF & Email