Zakład Technologii Materiałowych

Zakład Technologii Materiałowych (do 2020 r.
Zakład Technologii Wyprzedzających) zajmuje się badaniem, wykonywaniem ekspertyz, opracowywaniem i rozwijaniem technologii regulowanego azotowania gazowego i PVD
oraz wykonywaniem usług w zakresie tych procesów. Współpracuje z jednostkami naukowymi z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Niemiec.

W IMP powstała technologia regulowanego azotowania gazowego – licencja została sprzedana firmie Nitrex Metal Inc. (Kanada). Pracownicy Zakładu wciąż pracują nad udoskonalaniem procesów i technologii azotowania gazowego
w zastosowaniach przemysłowych.

Od początku istnienia Zakładu (1992 r.) opracowano i wykonano szereg technologii azotowania, m.in. dla przedsiębiorstw
PZL WSK Rzeszów, PZL WSK Kalisz, WZL nr 4, PZL Mielec, Wropol, Stalko, Hydrobis, Polskamp, a także zrealizowano ponad 1050 specjalistycznych procesów azotowania. Prowadzono również badania nad czystymi ekologicznie technologiami otrzymywania metodami PVD twardych powłok typu: TiN, TiCN, TiC, CrN, TIAlCN i TiAlC.

Print Friendly, PDF & Email