KONTAKTREGULOWANE AZOTOWANIE GAZOWE NITREG®

Stanowisko do procesów azotowania regulowanego

W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie uruchomiono w roku 1998 nowoczesne stanowisko do regulowanego azotowania gazowego NITREG® Nx609 kanadyjskiej firmy Nitrex, z którą IMP od wielu lat współpracuje w zakresie technologii azotowania.

Urządzenie Nx609 o wymiarach komory roboczej 600x900mm posiada komputerowy system kontroli zasadniczych parametrów procesu azotowania.
Procesy azotowania można realizować w atmosferze amoniaku lub amoniaku rozcieńczonego amoniakiem zdysocjowanym lub/i azotem. W procesie regulowanego azotowania gazowego NITREG® komputerowy system regulacji pobiera próbki atmosfery piecowej i określa umowny potencjał azotowy Np., wyrażony ogólną zależnością:

gdzie: pNH3 - ciśnienie cząstkowe amoniaku, pH2 - ciśnienie cząstkowe wodoru

W zależności od materiału i wymaganych własności warstw azotowanych, proces regulowanego azotowania gazowego NITREG® może być jedno- lub wielostopniowy. Parametry procesu takie jak temperatura, potencjał azotowy, przepływ atmosfery itd. są ustalone dla każdego stopnia. Inne parametry takie jak czas przepłukiwania retory, szybkość nagrzewania a także szybkość chłodzenia są ustalane przez system sterowania. Parametry procesu azotowania można wprowadzić ręcznie lub wprowadzić z biblioteki programów azotowania.


WARSTWY AZOTOWANE WYTWARZANE METODĄ NITREG®

dr hab. inż. Jerzy Michalski
Tel. 022 560 29 40
E-mail: michalski@imp.edu.pl

mgr inż. Kryspin Burdyński
Tel. 022 560 29 03
E-mail: kryspinb@imp.edu.pl

dr inż. Piotr Wach
Tel. 022 560 27 81
E-mail: wach@imp.edu.pl

  INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ   01-796 Warszawa,    ul. Duchnicka 3    tel.: 022 560 26 00    fax.: 022 663 43 32