KONTAKT

Publikacje

Rok wydania: 2013

 • 1. P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski, K. Burdyński, Azotowanie gazowe części lotniczych, Inżynieria Powierzchni 2/2013, str. 12-17
 • 2. Z. Łataś, J. Michalski, J. Tacikowski, M. Betiuk, Azotowanie gazowe luf broni strzeleckiej, Inżynieria Powierzchni 2/2013, str. 26-33
 • 3. J. Dobrodziej, J. Michalski, J. Ratajski, J. Tacikowski, Analiza symulacyjna kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stalach narzędziowych, Inżynieria Powierzchni 2/2013, str. 40-48
 • 4. J. Senatorski, J. Tacikowski, E. Kasprzycka, B. Bogdański, Właściwości tribologiczne azotowanych stali konstrukcyjnych, Inżynieria Powierzchni 2/2013, str. 63-74
 • 5. Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Zbigniew Łataś, Rozporządzalność azotu jako parametr uzupełniający kontrolę procesów azotowania gazowego w atmosferach rozcieńczanych azotem, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni” Łódź – Spała 2013, 18-21 września 2013
 • 6. Jerzy Michalski, Kryspin Burdyński, Piotr Wach, Zbigniew Łataś, Projektowanie długookresowych procesów azotowania gazowego na przykładzie stali 32CDV13, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni” Łódź – Spała 2013, 18-21 września 2013
 • 7. Marek Betiuk, Powłoki CrN na wewnętrznych powierzchniach rur i cylindrów, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni” Łódź – Spała 2013, 18-21 września 2013
 • 8. Irena Pokorska, Marek Betiuk, Ocena Jakości powłoki CrN w wybranych systemach areologicznych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni” Łódź – Spała 2013, 18-21 września 2013
 • 9. Michał Tacikowski, Jerzy Smolik, Janusz Kamiński, Marek Betiuk, Agnieszka Wątła, Tadeusz Wierzchoń, Wpływ warstw powierzchniowych azotku tytanu na odporność korozyjną stopu magnezu AZ91D, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni” Łódź – Spała 2013, 18-21 września 2013
 • 10. Marek Betiuk, Michał Tacikowski, Agnieszka Wątła, Irena Pokorska, Agnieszka Brojanowska, Ocena odporności na zużycie ścierne stopów TI na elementy pary trącej endoprotez stawu kolanowego, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne technologie w Inżynierii Powierzchni” Łódź – Spała 2013, 18-21 września 2013
 • 11. D.S. Belov, A.O. Volkhonsky, I.V. Blinkov, E.A. Skryleva, J. Michalski, Multilayer Nanostructured Wear-Resistant Coatings with Increased Thermal Stability, Adapted to Varying Friction Conditions, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE NANOMATERIALS: APPLICATIONS AND PROPERTIES NAP-2013, vol. 2 No 2, 02FNC10 (4pp) (2013)
 • 12. D.S. Belov, I.V. Blinkov, A.O. Volkhonsky, J. Michalski, Discrete Modified Nanostructural Wearproof Coatings TiN-Cu, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE NANOMATERIALS: APPLICATIONS AND PROPERTIES NAP-2013 Vol. 2 No 2, 02FNC07 (4pp) (2013)
 • 13. Zbigniew Łataś, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Marek Betiuk, Piotr Wach, Jan Senatorski, Kryspin Burdyński, Wpływ regulowanego azotowania gazowego na trwałość eksploatacyjną przewodu luf broni strzeleckiej, Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, str. 53-66

Rok wydania: 2012

 • 1. J. Michalski, P. Wach, Engineering & automation problems, Controlled gas nitriding of 40HM and 38HMJ steel, nr 1, 2012, str. 165-169
 • 2. Tadeusz Burakowski, Wojciech Napadłek, Adam Woźniak, Obróbka skoncentrowaną wiązką energii, Ablacyjne teksturowanie laserowe czopów wałka rozrządu silnika spalinowego, 2012, str. 92-100
 • 3. Wojciech Żórawski, Tadeusz Burakowski, Badanie mikrostruktury powłok kompozytowych 85%WC12Co + 15%Fe3O4 konwencjonalnych i nanostrukturalnych, Mechanik Nr 8-9/2012, str. 789-791
 • 4. Tadeusz Burakowski, Areologia i natryskiwanie cieplne w ujęciu systemowym z uwzględnieniem zjawiska synergizmu, Przegląd spawalnictwa 8/2012, str. 16-22
 • 5. Jerzy Michalski, Using Nitrogen Availability as a Nitriding Process Parameter, Feature/Vacuum/Surface Treating, September 2012, str. 63-68
 • 6. Marek Betiuk, Jan Tacikowski, Struktura warstw azotowanych na powierzchni zgładu sferycznego, Inżynieria powierzchni 3-2012, str. 39-45
 • 7. Wacław Pachla, Mariusz Kulczyk, Jacek Skiba, Sylwia Przybysz, Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Modyfikacja powierzchni matryc do hydrostatycznego wyciskania tytanu, Inżynieria powierzchni nr 3-2012, str.26-34
 • 8. Jerzy Michalski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś, Kontrola kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stali X37CrMoV5-1 w procesie regulowanego azotowania gazowego, Inżynieria materiałowa, nr 5/2012, rok XXXIII, str. 426-430
 • 9. Marek Betiuk, Baltest-M nowa metoda badawcza do oceny jakości struktury powierzchni, Inżynieria materiałowa, nr 5/2012, rok XXXIII, str. 481-484
 • 10. Marek Betiuk, Ocena jakości struktury powłok PVD metodą Baltest-M, Inżynieria powierzchni, nr 2-2012, str. 25-36
 • 11. Marek Betiuk, Irena Pokorska, Paweł Marchlewski, Zastosowanie techniki badawczej DSI oraz RECATEST do oceny struktury i jakości warstw wytwarzanych technologią hybrydową, Inżynieria powierzchni, nr 2-2012, str. 38-47
 • 12. J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach, M. Betiuk, Azotowanie regulowane matryc kuźniczych – przykłady przemysłowego zastosowania, Inżynieria Powierzchni 3/2012, str. 21-25
 • 13. Marek Betiuk, 13th International Conference on Plasma Surface Engineering September 10 - 14, 2012, in Garmisch-Partenkirchen, Germany Evaluation of the PVD and CVD coatings’ structure using the modified method of spherical metallographic microsection (Baltest-M), Instytut of Precision Machanics, Warszawa, Poland
 • 14. Tadeusz Fraczek, Jerzy Michalski, Michal Olejnik, Jaroslaw Jasinski, Mechanism of Ti99.2 titanium unconventional ion nitriding, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland, Institute of Precision Mechanics, Warsaw, Poland
 • 15. Betiuk M, Stal narzędziowa z kolorową powierzchnią, Obróbka metalu, rok: 2012, nr 2, s. 16-22
 • 16. Irena Pokorska, Marek Betiuk, Zastosowanie metod Recatest i DSI do oceny struktury i właściwości powłok PVD
 • 17. Jerzy Jeleńkowski, Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, Porównanie zmian w substrukturze stali X153CrMoV12 po obróbce cieplnej bez i z głębokim wymrażaniem, Inżynieria materiałowa nr 6/2012, str. 673-676
 • 18. Anna Kapuścińska, Piotr Wach, Aleksander Ciski, Sylwia Burdyńska, Wpływ głębokiego wymrażania długookresowego na właściwości ochronne azotowanej stali X153CrMoV12, Ochrona przed korozją, vol. 55, nr 11, str. 499-501

Rok wydania: 2011

 • 1. Inżynieria materiałowa nr 4/2011, Wybrane przykłady powierzchniowego teksturowania laserowego, Wojciech Napadłek, Tadeusz Burakowski, str. 633-636
 • 2. Inżynieria materiałowa nr 4/2011, Wymrażanie i azotowanie stali narzędziowych, Aleksander Ciski, Piotr Wach, Tomasz Babul, Kryspin Burdyński, Stefan Kowalski, str. 376-380
 • 3. Inżynieria materiałowa nr 4/2011, Azotowanie rur grubościennych o małych średnicach otworów, Zbigniew Łataś, Jerzy Michalski, Tadeusz Żółciak, Marek Betiuk, Piotr Wach, Bogdan Bogdański, str. 541-544
 • 4. Inżynieria materiałowa nr 4/2011, Perspektywy wykorzystania rozporządzalności azotu jako parametru atmosfery azotującej, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, str. 592-596
 • 5. Inżynieria materiałowa nr 4/2011, System areologiczny – model funkcjonalny i fizyczny, Tadeusz Burakowski, str. 352-358
 • 6. Inżynieria materiałowa nr 4/2011, Budowa i właściwości warstw duplex typu CrC+(Ni-W) wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego, Bogdan Bogdański, Ewa Kasprzycka, Jan Tacikowski, Jan Senatorski, Zbigniew Łataś, str. 344-347
 • 7. Inżynieria Powierzchni nr 1/2011, Projektowanie procesów azotowania gazowego z uwzględnieniem rozporządzalności azotu atmosfery azotującej, J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach, J. Tacikowski, Zb. Łataś, s. 3-9
 • 8. Inżynieria Powierzchni nr 2/2011, Warstwy azotowane z ograniczoną strefą przypowierzchniowych azotków o podwyższonej odporności na korozję wytwarzane na stalach węglowych, P. Wach, s. 33-40
 • 9. Inżynieria Powierzchni nr 2/2011, Struktura i właściwości wielowarstwowych powłok wytwarzanych w procesach PVD-Arc, I. V. Blinkov, A. O. Vołchonskij, Jerzy Michalski, Marek Betiuk, Aleksander Nakonieczny, O.B. Podstiażonok, s. 57-63
 • 10. Inżynieria Powierzchni nr 2/2011, Zużycie tribologiczne przy różnych naciskach powierzchniowych wybranych stali po typowych obróbkach dyfuzyjnych, Tadeusz Burakowski, Jerzy Michalski, Jan Senatorski, Jan Tacikowski, s. 3-11
 • 11. Problemy techniki uzbrojenia Nr 2/2011, Rok XL, Zeszyt 118, Biuletyn Naukowy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Azotowanie luf do broni małokalibrowej, Zbigniew Łataś, Tadeusz Żółciak, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Andrzej Dębski, s. 159-167
 • 12. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Laserowe umacnianie udarowe i jego wpływ na właściwości potencjalne warstw wierzchnich materiałów metalowych, Tadeusz Burakowski, Wojciech Napadłek, s. 382-395
 • 13. Non sensistis gladios, Miecz, kord, a może jedno i drugie? Analiza broni białej odnalezionej w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Marek Betiuk, Paweł Kucypera, Piotr Pudło, Łódź 2011, s. 55-64
 • 14. Synergizm technologii areologicznych wytwarzania narzędzi, Gorzów Wlkp. – Warszawa 2011, Tadeusz Burakowski
 • 15. Rodzaje powierzchniowego teksturowania laserowego, Inżynieria materiałowa nr 4/2011, Tadeusz Burakowski, Wojciech Napadłek, s. 356-358
 • 16. Synergizm technologii wytwarzania a trwałość eksploatacyjna narzędziowych systemów areologicznych, Problemy eksploatacji nr 4/2011, Tadeusz Burakowski, s. 7-18
 • 17. Kierunki rozwoju areologii, Inżynieria powierzchni – wybrane zagadnienia, Monografie, studia, rozprawy, M17, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011, Tadeusz Burakowski, s. 9-15

Rok wydania: 2010

 • 1. Sensors 2010, Design, Control and in Situ Visualization of Gas Nitriding Processes, Jerzy Ratajski, Roman Olik, Tomasz Suszko, Jerzy Dobrodziej and Jerzy Michalski, 10, s. 218-240
 • 2. Engineering & Automation, Simulation for prediction of three-component atmospheres in the control system of the gas nitriding processes, Jerzy Michalski, Jerzy Dobrodziej, Jan Tacikowski, Jacek Wojutyński, Jerzy Ratajski, Piotr Wach, 2010, 1, s. 109-116
 • 3. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУЧКАМИ ЗАРЯЖЕННЬІХ ЧАСТИЦ, ПОТОКАМИ ФОТОНОВ П ПЛАЗМЬІ, ПОЛУЧΕΗИΕ И СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКИX КОМБИНИРОВАННЬIX PVD/CVD-ПОКРЬІТИЙ НА ТВЕРДОСПЛАВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ, I. W. Blinkov, W. N. Anikin, R. W. Kratochvil, A. N. Iwanov, M. I. Pietržik, J. Michalski, A. Nakonieczny, 2010, 1, s. 37-43
 • 4. Tribologia, Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych typu CrC+(Ni-Mo)+CrN, Ewa Kasprzycka, Jerzy Smolik, Jan Senatorski, Jan Tacikowski, Bogdan Bogdański, Mariusz Koprowski, 2010, 3, s. 95-103
 • 5. Inżynieria powierzchni, Badanie fizyko-mechanicznych i eksploatacyjnych właściwości powłok Cr-TiC-Ti(C, N) – TiN, wytwarzanych na narzędziach skrawających metodami PVD i CVD, J.V. Blinkov, A. O. Wołchońskij, A. N. Iwanow, M. I. Pietržik, Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Aleksander Nakonieczny, 2010, 2, s. 18-24
 • 6. Inżynieria powierzchni, Precyzyjne azotowanie gazowe przy kryterium ograniczonej grubości warstwy azotków żelaza i założonej grubości efektywnej warstwy azotowanej, Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Jan Tacikowski, 2010, 2, s. 42-45
 • 7. Inżynieria powierzchni, Grupowanie wsadów z różnych gatunków stali w procesach azotowania gazowego, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Jan Tacikowski, Kryspin Burdyński, 2010, 2, s. 46-54
 • 8. Inżynieria powierzchni, Właściwości warstw duplex typu CrC+(Ni-W), wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką galwaniczną, Ewa Kasprzycka, Bogdan Bogdański, Jan Senatorskl, Jan Tacikowski, 2010, 2, s. 74-77
 • 9. Inżynieria powierzchni, Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna, Tadeusz Burakowski, 2010, 2, s. 78-92
 • 10. Inżynieria powierzchni, Technologie laserowe obróbki powierzchniowej części stosowanych w przemyśle lotniczym, O. S. Sirotkin, V. V. Blinkov, Jerzy Michalski, Aleksander Nakonieczny, Piotr Wach, 2010, 2, s. 3-6
 • 11. Inżynieria materiałowa, Wykorzystanie zgładu sferycznego i testu rysy do oceny struktury i jakości wybranych systemów areologicznych – metoda badawcza Recatest, Marek Betiuk, Irena Pokorska, Paweł Marchlewski, lipiec-sierpień 2010, nr 4 (176), rok XXXI,s. 873-878
 • 12. Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych TEMAG 2010, XVIII Międzynarodowa Konferencja, Właściwości tribologiczne warstw hybrydowych typu CRC+(NI-MO)+CRN wytwarzanych na powierzchni stali narzędziowej, Ewa Kasprzycka, Jerzy Smolik, Jan Senatorski, Jan Tacikowski, Bogdan Bogdański, Mariusz Koprowski, Dominik Smoliński, 2010, s. 97-104
 • 13. Komisja Budowy Maszyn PAN – Oddział w Poznaniu, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Powierzchniowa obróbka plastyczna materiałów twardych, Aleksander Nakonieczny, Irena Pokorska, Jan Tacikowski, Ludosław Stobierski, Ewa Kasprzycka, Grzegorz Mońka, 2010, Vol. 30 nr 1, s. 135-142
 • 14. Inżynieria Materiałowa, Mikroobróbka laserowa w modyfikacji warstwy wierzchniej elementów silników spalinowych – wybrane aplikacje technologiczne, Tadeusz Burakowski, Wojciech Napadłek, Wojciech Przetakiewicz, lipiec-sierpień 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 898-904
 • 15. Inżynieria Materiałowa, Mikrostruktura i właściwości mechaniczne nanostrukturalnych powłok WC12Co natryskanych naddźwiękowo, Tadeusz Burakowski, Wojciech Żórawski, lipiec-sierpień 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 905-908
 • 16. Nowa Elektrotechnika, Areologiczne ablacyjne obróbki laserowe, Tadeusz Burakowski, Wojciech Napadłek, październik 2010, nr 10 (74), s. 22-26
 • 17. Transcomp – XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Analiza możliwości zastosowania mikronapawania laserowego w newralgicznych strefach zaworów wylotowych silników spalinowych, Wojciech Napadłek, Tadeusz Burakowski, Agnieszka Laber, s. 284
 • 18. Inżynieria materiałowa, Przeciwzużyciowa, dwustopniowa obróbka powierzchniowa narzędzi stosowanych w przemyśle drzewnym, Jerzy Ratajski, Roman Olik, Bogdan Warcholiński, Adam Gilewicz, Jerzy Michalski, Jan Kwiatkowski, Łukasz Szparaga, 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 1177-1182
 • 19. Inżynieria materiałowa, Azotowanie gazowe stali stopowych z i bez przypowierzchchniowej warstwy azotków żelaza, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Jerzy Ratajski, Grzegorz Mońka, Aleksander Nakonieczny, 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 1100-1103
 • 20. Inżynieria materiałowa, Metody obróbki cieplno-chemicznej przewodów luf broni strzeleckiej, Zbigniew Łataś, Tadeusz Żółciak, Andrzej Dębski, Jerzy Michalski, Bogdan Bogdański, 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 1077-1080
 • 21. Inżynieria materiałowa, Aspekty technologiczne wytwarzania na stalach węglowych warstw azotowanych o podwyższonej odporności na korozję, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 1274-1276
 • 22. Inżynieria materiałowa, Azotowanie gazowe przy kryterium ograniczonej grubości warstwy azotków żelaza, Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Jan Tacikowski, 2010, nr 4 (176), rok XXXI, s. 909-912
 • 23. Inżynieria materiałowa, Azotowanie jarzeniowe na potencjale uzupełniającym, Marek Betiuk, Stefan Kowalski,
 • 24. Inżynieria powierzchni, Seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Powłoki metalowe w ochronie przed korozją, Precyzyjna obróbka laserowa, jako końcowa operacja wytwarzania części maszyn, O. S. Sirotkin, V. V. Blinkov, D. I. Kondratiuk, Jerzy Michalski, Aleksander Nakonieczny, Piotr Wach, nr 3/2010, s. 54-61
 • 25. Inżynieria powierzchni, Seminarium Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Powłoki metalowe w ochronie przed korozją, Przemysłowe zastosowania azotowania gazowego metodą „ZeroFlow”, Leszek Małdziński, Jan Tacikowski, Michał Bazel, Maciej Korecki, Andrzej Miliszewski, Tomasz Przygoński, nr 3/2010, s. 48-53
 • 26. Inżynieria Powierzchni, Podwyższenie trwałości stempli do szybkiego tłoczenia metodą laserowego utwardzania, V. V. Blinkov, O. S. Sirotkin, V. V. Plichunov, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Aleksander Nakonieczny, nr 4/2010 s. 64-70
 • 27. Inżynieria Powierzchni, Powłoki Ti-Cr-Al-N otrzymane metodą ARC-PVD na narzędziach skrawających z węglików spiekanych, V. V. Blinkov, A. O. Volkhonsky, A. V. Zintseva, Jerzy Michalski, Aleksander Nakonieczny, Marek Betiuk, nr 4/2010, s. 56-63
 • 28. Inżynieria Powierzchni, Nowoczesna technologia chromowania dyfuzyjnego typu duplex w zastosowaniu do obróbki narzędzi, Ewa Kasprzycka, Jan Tacikowski, Bogdan Bogdański, Jan Senatorski, Wiktor Grzelecki, nr 4/2010, s. 44-47
 • 29. Inżynieria Powierzchni, Azotowanie jarzeniowe i technologie PVD w zastosowaniu do modyfikacji powierzchni narzędzi, Marek Betiuk, Stefan Kowalski, nr 4/2010, s. 18-26

Rok wydania: 2009

 • 1. Ochrona przed Korozją; Wpływ procesu trawienia jonowego na właściwości powłok typu duplex otrzymywanych technologiami azotowania gazowego i PVD-Arc; Kryspin Burdyński, Marcin Grobelny, Marek Betiuk, Piotr Wach; 2009; 11; 478-480
 • 2. Ochrona przed Korozją; Azotowanie antykorozyjne – przemysłowe zastosowanie; Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Piotr Suwalski; 2009; 11; 561-563
 • 3. Ochrona przed Korozją; Korozja i pasywacja warstw azotkowych na żelazie; Iwona Flis-Kabulska, Janusz Flis, Jerzy Michalski, Tadeusz Zakroczymski; 2009; 4-5; 113-116
 • 4. Ochrona przed Korozją; Transport wodoru przez warstwy azotowane na żelazie; Arkadiusz Gajek, Jerzy Michalski, Tadeusz Zakroczymski; 2009; 4-5; 170-173
 • 5. Inżynieria Powierzchni; Regulowane azotowanie antykorozyjne na przykładzie obróbki tłoczysk sprężyn gazowych; Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski; 2009; 2; 52-55
 • 6. Inżynieria Powierzchni; Właściwości mechaniczne warstw dyfuzyjnych złożonych z węglików chromu i tytanu wytwarzanych na stalach narzędziowych; Ewa Kasprzycka, Jan Tacikowski, Jan Senatorski, Bogdan Bogdański; 2009; 2; 56-61
 • 7. Inżynieria Powierzchni; Plazma niskociśnieniowa w inżynierii powierzchni; Marek Betiuk; 2009; 2; 65-76
 • 8. Inżynieria Powierzchni; Regulowane azotowanie antykorozyjne na przykładzie obróbki tłoczysk sprężyn gazowych; Piotr Wach, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski; 2009; 2; 52-55
 • 9. Inżynieria Powierzchni; Precyzyjne kształtowanie budowy fazowej oraz grubości warstwy azotowanej na przykładzie matryc do ciśnieniowego odlewania aluminium; Roman Olik, Jerzy Ratajski, Tomasz Suszko, Jerzy Michalski, Jerzy Dobrodziej, Adam Gilewicz; 2009; 3; 15-20
 • 10. Inżynieria Powierzchni; Możliwości zastosowania programów komputerowych do projektowania, symulacji i weryfikacji procesów regulowanego azotowania gazowego; Jerzy Dobrodziej, Jacek Wojutyński, Krzysztof Matecki, Andrzej Gospodarczyk, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Jerzy Ratajski, Roman Olik; 2009; 2; 34-45
 • 11. Inżynieria Powierzchni; Sterowane komputerowo gniazdo do regulowanego azotowania gazowego; Jerzy Dobrodziej, Jacek Wojutyński, Krzysztof Matecki, Andrzej Gospodarczyk, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Piotr Wach, Jerzy Ratajski, Roman Olik; 2009; 2; 25-33
 • 12. Inżynieria Powierzchni; Projektowanie procesów regulowanego azotowania gazowego narzędzi i części maszyn – ogólne wytyczne; Jerzy Michalski, Piotr Wach, Jerzy Dobrodziej, Jerzy Ratajski, Jan Tacikowski; 2009; 3; 3-14
 • 13. Inżynieria Powierzchni; Wymrażanie połączone z obróbką cieplno-chemiczną stali narzędziowych; Aleksander Ciski, Stefan Kowalski, Tomasz Babul, Piotr Wach; 2009; 3; 21-26
 • 14. Inżynieria Powierzchni; Zastosowanie metody rysy i kulotestera do oceny jakości powłok PVD; Marek Betiuk, Irena Pokorska, Aleksander Nakonieczny; 2009; 3; 34-40
 • 15. Inżynieria Powierzchni; O stali damasceńskiej słów kilka; Tadeusz Burakowski; 2009; 3; 41-43
 • 16. Narzędziowiec; Rozwój technologii PA PVD-Arc – powłoki nanowarstwowe na narzędziach; Marek Betiuk; 2009; 2; 3-10
 • 17. Book of abstracts, 4-th Symposium on Vacuum Based Science and Technology, 8-th Annual Meeting of German Vacuum Society DVG, organized by Institute Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique of Koszalin University of Technology; The optimization of nitrided layer structure in the duplex processing of pressure die-casting molds; R. Olik, J. Ratajski, T. Suszko, J. Michalski, J. Dobrodziej, A. Gilewicz; Koszalin Kołobrzeg Poland September 21-23 2009; 86
 • 18. Inżynieria Maszyn, Rok 12; z.4; Laserowa mikroobróbka elementów maszyn; Obróbka laserowa i hybrydowa; Laserowa mikroobróbka elementów maszyn; T. Burakowski, W. Napadłek; Wrocław 2009; 112-123
 • 19. Aporie Ekologii Pogranicza – monografia pod redakcją naukową W. Wawrzyniaka, T. Zaborowskiego; Laserowe oczyszczanie powierzchni metalowych – technologia przyszłości; T. Burakowski, W. Napadłek; Zielona Góra 2009; 369-381
 • 20. Aporie Ekologii Pogranicza – monografia pod redakcją naukową W. Wawrzyniaka, T. Zaborowskiego; Demografia – cywilizacja – energochłonność – środowisko; T. Burakowski; Zielona Góra 2009; 39-51
 • 21. Tribologia nr 5/2009; Ablacja laserowa w tribologii; T. Burakowski, W. Napadłek; Radom 2009; 11-24
 • 22. Mechanika – materiały z konferencji „Terotechnologia”. Synergizm w technologiach wytwarzania i użytkowania; T. Burakowski, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, wrzesień 2009, s. 81-93
 • 23. Engineering & Automation; Influence of ion etching generated by using Cr, Ti electrodes in low pressure arc discharge in plasma on duplex coat adhesion; M. Betiuk, K. Burdyński, I. Pokorska, P. Wach; 2009; 1; 128-131
 • 24. Materials and Manufacturing Processes; Contemporary Industrial Application of Nitriding and Its Modifications; J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, M. Betiuk, K. Burdyński, S. Kowalski and A. Nakonieczny; 2009; 24; 855-858
 • 25. Materials and Manufacturing Processes; Influence of Ion Etching in Low Pressure Arc Discharge in Plasma on Duplex Coat Adhesion Produced by Gas Nitriding and PA-PVD-Arc Processes; M. Betiuk, J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach and A. Nakonieczny; 2009; 24; 859-862
 • 26. Proceedings of the 17th IFHTSE Congress organized by the Japan Society for Heat Treatment for the International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (IFHTSE); October 27-30, 2008; Kobe, Japan
 • 27. Problemy eksploatacji; Method of simulation of three-component atmospheres in the control system of the gas nitriding processes, Dobrodziej Jerzy, Łabędzka Joanna, Michalski Jerzy, Wach Piotr; 3/2009; 39-55
 • 28. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Precise formation the phase composition and the thickness of nitrided layers, J. Ratajski, R. Olik, T. Suszko, J. Dobrodziej, J. Michalski, A. Gilewicz, volume 37, issue 2, December 2009, s. 675-689

  INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ   01-796 Warszawa,    ul. Duchnicka 3    tel.: 022 560 26 00    fax.: 022 663 43 32