Pracownia Technologii PVD

Prace technologiczno-konstrukcyjne:

  • Budowa i eksploatacja niskociśnieniowych źródeł plazmy jonów gazowych i metalicznych, tj. źródła łukowe, magnetronowe, termoelektronowe (Kufmana).

Prace badawczo-rozwojowe:

  • Opracowywanie technologii plazmowych z zastosowaniem nowych źródeł plazmy.
  • Opracowywanie nowych technik badawczych do oceny jakości systemów aerologicznych powłoka – podłoże, warstwa – podłoże.

Prace usługowe:

  • Szkolenia i praktyki studenckie w zakresie podstaw technologii PVD i PA PVD oraz badań systemów aerologicznych.

 

Oferta

  • Wytwarzanie powłok za pomocą technologii PAPVD w tym na wewnętrznych powierzchniach rur i cylindrów.
  • Badanie technologii, wykonywanie ekspertyz i opracowań w zakresie: oceny, właściwości, jakości  powłok i warstw otrzymywanych w procesach PVD, CVD, jarzeniowych oraz metod hybrydowych.
  • Badania jakości powłok PVD i CVD metodami tradycyjnymi i za pomocą Kulotestera.
  • Analiza plazmy niskotemperaturowej w procesach PAPVD.
  • Wdrażanie technologii PVD i PA PVD w przemyśle oraz szkolenia.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email