• Stanowisko do regulowanego azotowania gazowego Nitreg® Nx609 firmy Nitrex Metal Inc. oraz azotowania jarzeniowego
    z gorącą anodą
  • Stanowisko WU-1B do osadzania powłok metodą PAPVD przy użyciu: magnetronu cylindrycznego (Ł – IMP), planarnego firmy
    Kurt J. Lesker, źródeł łukowych i Kaufmana
  • Implantator jonów firmy Balzers MPB 200
  • Stanowisko do pomiarów grubości powłok i cienkich warstw – Kulotester
  • Analizator plazmy firmy Solar TII SL40-2-2048ISA
  • Mikroskop metalograficzny AxioVert.A1 firmy Zeiss
Print Friendly, PDF & Email