Działalność

 • Opis matematyczny, modelowanie i symulowanie przebiegów zmian parametrów w poszczególnych fazach procesu azotowania.
 • Tworzenie podstaw projektowania procesów azotowania i PVD.
 • Opracowywanie nowych wariantów procesów azotowania i PVD.
 • Badanie warstw azotowanych i PVD.
 • Opracowywanie i wdrażanie procesów azotowania umożliwiających podwyższanie odporności na korozję i zużycie przez tarcie
  oraz wytrzymałości zmęczeniowej części maszyn i narzędzi.
 • Tworzenie i rozwijanie baz danych o procesach azotowania i PVD, warstwach, powłokach i ich właściwościach.
 • Wysoko specjalizowane usługi azotowania i PVD dla przemysłu.
 • Prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu obróbki cieplno-chemicznej i plazmowej.

Działalność z zakresu azotowania gazowego

Prace badawczo-rozwojowe:

 • Regulowane azotowanie gazowe.
 • Antykorozyjne azotowanie gazowe.
 • Azotowanie gazowe z wąskimi tolerancjami wymiarowymi.
 • Azotowanie narzędzi do przeróbki plastycznej, obróbek skrawających i specjalnego przeznaczenia.

Prace technologiczne:

 • Wdrażanie technologii azotowania gazowego.
 • Doradztwo w zakresie doboru stali na części maszyn i narzędzia przeznaczone
  do azotowania.
 • Ocena jakości warstw azotowanych po procesach azotowania.
 • Dobór właściwości warstw azotowanych w zależności od pracy narzędzia lub części maszyn.

Prace usługowe:

 • Porady, szkolenia i konsultacje techniczne dotyczące technologii azotowania.

Oferta:

 • Opracowywanie nowoczesnych technologii regulowanego azotowania gazowego.
 • Przeprowadzanie procesów regulowanego azotowania gazowego na zlecenie klienta.
 • Wdrażanie technologii regulowanego azotowania gazowego w przemyśle.
 • Ocena jakości i wykonywanie specjalistycznych badań warstw azotowanych.

Działalność z zakresu PVD

Prace badawczo-rozwojowe:

 • Opracowywanie technologii plazmowych z zastosowaniem nowych źródeł plazmy.
 • Opracowywanie nowych technik badawczych do oceny jakości systemów aerologicznych powłoka – podłoże, warstwa – podłoże.

Prace technologiczno-konstrukcyjne:

 • Budowa i eksploatacja niskociśnieniowych źródeł plazmy jonów gazowych
  i metalicznych, tj. źródła łukowe, magnetronowe, termoelektronowe (Kufmana).

Prace usługowe:

 • Szkolenia i praktyki studenckie w zakresie podstaw technologii PVD i PA PVD
  oraz badań systemów aerologicznych.
Print Friendly, PDF & Email